free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

01 

Login Form

01

ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตําแหน่งสูงขึ้น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบก พร้อมคณะ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตําแหน่งสูงขึ้น และรับมอบนโยบายการดําเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) ในการนี้คุณรวยพร ทวิชศรี ภรรยา พลตรี ศิรินทร์ ทวิชศรี ที่ปรึกษากรมการสัตว์ทหารบก ได้เข้าร่วมรับของที่ระลึกด้วย