Get Adobe Flash player

พลตรี วิชัย  ธารีฉัตร

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 3

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 77

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 134

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1081

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 257312

สืบค้นหาข้อมูล

ร่าง TOR

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2562 ฮิต: 60
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้อชุดม้าขี้เครื่องพร้อมแบบพิเศษและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบฝึก จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 มิถุนายน 2562 ฮิต: 57
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้ออ้านม้าขี้เครื่องพร้อมแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2562 ฮิต: 48
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อวัสดุ, เครื่ีองสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอก ม้า ลา ล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2562 ฮิต: 54
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยางพร้อมอุปกรณ์ (11 คัน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 มิถุนายน 2562 ฮิต: 68
ร่าง ประกาดราคาซื้อพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์จากต่างประเทศ 30 ตุลาคม 2561 ฮิต: 152
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 11 ตุลาคม 2561 ฮิต: 181
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้ออาหารสัตว์สำหรับ สุนัขทหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 กันยายน 2561 ฮิต: 191
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้ออาหารสัตว์สำหรับ ม้า ลา ล่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 กันยายน 2561 ฮิต: 169
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ 07 กันยายน 2561 ฮิต: 182