Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 57

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 37

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 57

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1505

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 243723

สืบค้นหาข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อเครื่องมือทางสัตวแพทย์ ) 18 มีนาคม 2562 ฮิต: 19
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อม้าเทศผ่านการฝึกขั้นสูง 07 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 38
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ยาแเละเวชภัณฑ์สำหรับม้าทรงประจำพระองค๋) 08 มกราคม 2562 ฮิต: 56
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อาหารสำหรับม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน 1 รายการ) 14 ธันวาคม 2561 ฮิต: 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สป.สำหรับม้าทรงประจำพระองค์) 29 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 48
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 26 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 71
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อยาและเวชสำหรับสุนัขทหาร จำนวน 140 รายการ) 01 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 69
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสุนัขทหาร จำนวน 141 รายการ) 01 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 74
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารสัตว์ 2 รายการ 11 ตุลาคม 2561 ฮิต: 78
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ตุลาคม 2561 ฮิต: 79