Get Adobe Flash player

 พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 45

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 47

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 45

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1210

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 224054

เข้าสู่ระบบ

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา จำนวน 7 รายการ 06 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 14
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมเครื่องพาสเจอร์ไรส์และโฮโมจิไนส์ 06 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 11
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อใช้ประจำสำนักงานในกิจการโคนม 04 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 13
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ ฯ 26 มิถุนายน 2561 ฮิต: 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561 ฮิต: 15
ประการผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน สำหรับม้าทรงประจำพระองค์ฯ (สำหรับ 17 ม้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิถุนายน 2561 ฮิต: 22
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้ายยาเสพติดโลก 25 มิถุนายน 2561 ฮิต: 16
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิถุนายน 2561 ฮิต: 16
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซื้อเครืองมือกสิกรรม 22 มิถุนายน 2561 ฮิต: 19
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง การจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี 22 มิถุนายน 2561 ฮิต: 19