Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 9

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 43

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 9

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1473

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 245760

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเพื่อการกสิกรรม 11 มีนาคม 2562 ฮิต: 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม การจัดการฝึกอบรมคลีนิกช่างเกือกม้า 07 มีนาคม 2562 ฮิต: 22
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง การอบรมคลีนิกช่างเกือก 07 มีนาคม 2562 ฮิต: 23
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อเครื่องมือกสิกรรม 07 มีนาคม 2562 ฮิต: 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ กองกำลัง รักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครปฐม 06 มีนาคม 2562 ฮิต: 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนและสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาด 06 มีนาคม 2562 ฮิต: 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ในโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ทหาร 05 มีนาคม 2562 ฮิต: 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการ ปี 1 ผลัด พฤศจิกายน 2561 04 มีนาคม 2562 ฮิต: 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มี.ค.62 01 มีนาคม 2562 ฮิต: 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 7 รายการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 41