Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 15

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 43

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 15

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1479

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 245766

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการ 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม กองรักษาการณ์ กส.ทบ. 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนส่วนตัวทหารกองประจำการ 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิธีทางศาสศนาเนื่องในวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 66 13 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 48
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน 1 รายการ 12 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง เครื่องช่วยฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 08 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีต และคอกสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดมหรสพในพิธีประดับเครื่องหมายยศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 61
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยาสำหรับ ม้า ลา ล่อ จำนวน 5 รายการ 05 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 56
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุซ่อมเครื่องสัตวภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 01 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 58