Get Adobe Flash player

 พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 79

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 54

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 79

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 857

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 232875

เข้าสู่ระบบ

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประการผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสัตว์และสิ่งอุปกรณ์ช่างเกือกสัตว์ 15 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 21
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับสุนัขหทาร 15 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 19
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับสุนัขหทาร 15 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 14
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาด ไตรมาสที่ 1 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการ 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม กองรักษาการณ์ กส.ทบ. 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนส่วนตัวทหารกองประจำการ 14 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิธีทางศาสศนาเนื่องในวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 66 13 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 13
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์ฯ จำนวน 1 รายการ 12 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง เครื่องช่วยฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 08 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 19