Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

 

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 64

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 146

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 481

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1496

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 201634

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือง "การพัฒนาการฝึกสุนัขทหารให้สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 22 ราายการ 14 ธันวาคม 2560 ฮิต: 1
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือกสิกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2560 ฮิต: 4
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาห้องและอุปกรณ์สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 ธันวาคม 2560 ฮิต: 4
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิธีเปิด-ปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 ธันวาคม 2560 ฮิต: 2
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อขวดพลาสติกใส่นม 08 ธันวาคม 2560 ฮิต: 3
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้ออาหารโคนม จำนวน 6 รายการ 08 ธันวาคม 2560 ฮิต: 4
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซื้อน้ำนมดิบ จำนวน 1 รายการ 08 ธันวาคม 2560 ฮิต: 5
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถห้องเย็น จำนวน 7 คัน 08 ธันวาคม 2560 ฮิต: 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสัตวภัณฑ์ 07 ธันวาคม 2560 ฮิต: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 30 พฤศจิกายน 2560 ฮิต: 8