Get Adobe Flash player

พลตรี วิชัย  ธารีฉัตร

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 7

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 77

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 138

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1085

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 257316

สืบค้นหาข้อมูล

ประกวดราคา

ประกวดราคา 

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือกสิกรรม จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562 ฮิต: 20
ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 05 สิงหาคม 2562 ฮิต: 32
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตว์ภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 25 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 26
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 19 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 32
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องม้าเต็มยศ จำนวน 15 รายการ 09 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 49
ประกวดราคาซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 34
ประกวดราคาซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 31
ประกวดราคาซื้อชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบพิเศษและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบฝึก จำนวน 28 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 39
ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอก ม้า ลา ล่อ จำนวน 35 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 33
ประกวดราคาซื้อานม้าขี่เครื่องพร้อมแบบพิเศษ จำนวน 1 รายการ 03 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 28